Skip to main content

Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός σεναρίου που δίνει την δυνατότητα σε 2 τυχερούς ανά έτος να γίνουν επαγγελματίες σεναριογράφοι.


Διάλεξε το είδος που αγαπάς και λάβε μέρος στον διαγωνισμό.


Γράψε την ιδέα σου, μετέτρεψε την σε σενάριο και δες τη στο μεγάλο πανί.Στάδιο 1

Γράψτε την κεντρική σας ιδέα έως 10 σελίδες.


Εφόσον η ιδέα σας επιλεγεί θα λάβετε οδηγίες για το δεύτερο και τελικό στάδιο.


Δικαίωμα συμμετοχής στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού έως και τις 07/01/2020

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για συγγραφείς και μη ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά και άδεια να χρησιμοποιούνται τα ονόματα των νικητών και οι φωτογραφίες τους για λόγους δημοσιότητας και προώθησης.

Ο κάθε συμμετέχοντας μπορεί να στείλει έως και 4 προτάσεις ανεξαρτήτως είδους.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό τα σενάρια να μην έχουν γυρισθεί και να μην έχουν διακριθεί σε άλλους ή και σε αυτόν τον διαγωνισμό. Επίσης να μην έχουν λάβει μέρος σε προγενέστερο διαγωνισμό εκτός εάν έχουν υποστεί ριζικές αλλαγές και επανακατοχυρωθεί.


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΤΑΔΙΟ 2)

Η βαθμολογία των σεναρίων γίνεται με pointIng system ως έξης:

5 σημεία για την πρωτοτυπία της ιδέας

 

5 σημεία για τον χειρισμό του θέματος

5 σημεία για την δραματουργία και την πλοκή

5 σημεία για την ανάπτυξη των χαρακτήρων

5 σημεία για τους διάλογους


ΒΡΑΒΕΙΟ

Οι 2 νικητές θα υπογράψουν συμβόλαιο με την εταιρεία για την παραγωγής της ταινίας.


1. Εταιρική 

Ευθύνη

1.1 H Διοργανώτρια εταιρεία Showtime Productions δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το δώρο. Δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.

1.2 Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, και δη οι Νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης.

1.3. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η εταιρεία δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Showtime Productions για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

1.4. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

1.5. Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως. 

1.6. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών της εφαρμογής ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει η εφαρμογή μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. 

1.7. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η Διοργανώτρια εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να αποκλείσουν τελείως από το Διαγωνισμό ακόμη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί οι νικητές.


2. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία 

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Showtime Productions.


3. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Αθήνας.


4. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συμμετέχοντες σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι της Διοργανώτριας εταιρίας Showtime Productions.


5. Προσωπικά Δεδομένα

5.1. Τα ονόματα των νικητών ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφημιστικούς και δημοσιοποίησης. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη διοργανώτρια εταιρία για τον ως άνω σκοπό και συναινούν στην χρησιμοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων ατελώς και ρητώς δηλώνουν ότι τα ως άνω δεν προσβάλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους. 

5.2. Συναινώ όπως η Showtime Productions εντάξει τα παραπάνω στοιχεία μου σε αρχείο προσωπικών δεδομένων, τηρούμενο σύμφωνα με το νόμο 2472/1997, όπως ισχύει, με σκοπό την ανάδειξη νικητών της ως άνω ενέργειας και τη διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της και την ενημέρωσή μου ταχυδρομικά, με e-mail, τηλεφωνικά ή με γραπτά μηνύματα. Συναινώ στην εκ μέρους της Showtime Productions παροχή δικαιώματος πρόσβασης στα τηρούμενα στοιχεία μου, προς συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις για τους ίδιους σκοπούς και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Γνωρίζω ότι έχω το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης στα δεδομένα του αρχείου που με αφορούν σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997.